Largest eyewear range immediately available!
Bezmaksas piegāde turp un atpakaļ   
Tiesības atgriezt preci 30 dienu laikā  
0
0
Preču grozs
 
Your basket is empty.
0
0
Saulesbrilles
Brilles
Sporta brilles

 
 
 

Vispārīgie darījumu noteikumi

 
Sākumlapa  > Vispārīgie darījumu noteikumi
Vispārīgie darījumu noteikumi
 

§1 Piemērošanas joma

1. Līgumiem par kustamas mantas pārdošanu un piegādi
(tālāk tekstā — „prece“ ) starp Jums kā klientu un mums, Edeloptics GmbH, Straßenbahnring 19a, 20251 Hamburga, piemēro tikai tālāk minētos Vispārīgos darījumu noteikumus (tālāk tekstā — „VDN“) līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošajā redakcijā. Netiek atzīti no tiem atšķirīgi noteikumi, ja vien mēs nepārprotami neesam piekrituši šādu atšķirīgu noteikumu piemērošanai.
2. Šos VDN piemēro tikai tad, ja Jūs esat patērētājs Vācijas Civillikuma (BGB) 13. panta izpratnē. Patērētājs BGB 13. panta izpratnē ir jebkura fiziska persona, kas noslēdz tiesisku darījumu ar mērķi, kuru nevar attiecināt ne uz tās komerciālo, ne patstāvīgu profesionālo darbību.

§2 Piedāvājums un līguma noslēgšana

1. Mūsu preču attēli mūsu internetveikalā, brošūrās, sludinājumos un citos reklāmas materiālos, kā arī mūsu veikalā Hamburgā, Vācijā, nav uzskatāmi par juridiski saistošu piedāvājumu, bet tikai par aicinājumu Jums veikt darījumu (tā dēvēto invitatio ad offerendum).
2. Pasūtot mūsu internetveikalā, brīdī, kad pasūtīšanas procesa beigās noklikšķināt pogu "Pirkt", Jūs veicat juridiski saistošu Jūsu preču grozā esošo preču pasūtījumu. Jūsu pasūtījuma saņemšanu mēs apstiprinām pa e-pastu tieši pēc Jūsu pasūtījuma nosūtīšanas (saņemšanas apstiprinājums). Saņemšanas apstiprinājums vēl nav pirkuma līguma akcepts. Pirkuma līgums tiek noslēgts tikai tad, kad mēs Jūsu interneta pasūtījumu, nosūtot atsevišķu pasūtījuma apstiprinājumu pa e-pastu vai nosūtot Jums preci, pieņemam piecu dienu laikā.
3. Mēs saglabājam līguma tekstu un nosūtām Jums pasūtījuma datus pa e-pastu. Šos VDN Jūs vienmēr varat apskatīt šeit.
Agrākos pasūtījumus varat apskatīt savā interneta klienta kontā.

§3 Cenas

1. Visas cenas ir norādītas bez piegādes izmaksām. Piegādes izmaksas, kas Jums jāmaksā, ir norādītas mūsu piegādes izmaksu sarakstā.
2. Piegādei piemēro mūsu cenas preces pasūtīšanas brīdī Jūsu izvēlētajā valūtā. Visās cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis attiecīgās likmes apmērā, ja nosūtīšana tiek veikta uz Eiropas Savienības valstīm. Ja nosūtīšana tiek veikta uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, mēs neaprēķinām pievienotās vērtības nodokli. Tomēr noteiktos apstākļos Jums jāmaksā importa pievienotās vērtības nodoklis un citas muitas nodevas valstī, uz kuru Jūs mūs norīkojat nosūtīt preci. Nosūtot preci uz Šveici, mēs maksājam importa pievienotās vērtības nodokli un visas potenciālās muitas nodevas, proti, no šāda viedokļa Jums nerodas nekādas papildu izmaksas, izņemot valsts valūtā norādīto cenu, pieskaitot Piegādes izmaksas.

§4 Samaksas varianti, piegāde, nosūtīšana

1. Visa pirkuma cena ir jāmaksā uzreiz pēc pirkuma līguma noslēgšanas, ja vien
2.-4. punktā nav noteikts citādi.
2. Jūs varat izvēlēties no šādiem samaksas veidiem:
  • kredītkarte. Pašlaik mēs pieņemam šādas kartes: Visa, Mastercard, American Express. Maksājot ar kredītkarti, pārskaitījums no Jūsu konta tiek veikts preces nosūtīšanas brīdī.
  • PayPal (papildu informācija par samaksu pa PayPal ir sniegta www.paypal.de),
  • priekšapmaksa (priekšapmaksa ir jāveic 10 darbdienu laikā pēc mūsu pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas. Ja maksājums mūsu kontā netiek saņemts 21 dienas laikā, pasūtījums automātiski tiek atcelts),
  • Pēcmaksa (pēcmaksas maksa 9,90 €)


(3) Piegāde notiek pēc samaksas saņemšanas, ar pēcmaksu vai, ja Jūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kuru izvēlējāties pasūtīšanas laikā, mums ir apstiprinājis risku uzņemšanos.
(4) Ja puses nav vienojušās citādi, mēs brīvi izvēlamies nosūtīšanas veidu, nosūtīšanas metodi un pārvadātāju.
(5) Piegādes aizkavējuma gadījumā Jūs tiksit nekavējoties informēts.

§5 Ieskaits, aizturēšana

Jums ir tiesības uz ieskaitu tikai tad, ja Jūsu pretprasības nav apstrīdētas vai ir juridiski konstatētas. Aizturēšanas tiesības Jūs varat izmantot tikai, pamatojoties uz pretprasībām, kas izriet no tām pašām tiesiskajām attiecībām.

§6 Tiesības atgriezt preci

Ja esat pasūtījis preci mūsu internetveikalā, Jums ir šādas tiesības atgriezt preci:
Informācija par preces atgriešanu

Tiesības atgriezt preci
Nenorādot iemeslus, Jums ir tiesības saņemto preci atgriezt 30 dienu laikā, nosūtot to atpakaļ. Termiņš sākas no brīža, kad šis paziņojums ir saņemts rakstveidā (piemēram, vēstulē, faksā, e-pastā), tomēr ne ātrāk kā pirms preces saņemšanas (ja pircējam tiek sūtītas līdzīgas preces vairākos atsevisķos sūtījumos, ne ātrāk kā pirms pirmā daļējā sūtījuma saņemšanas), un arī ne ātrāk kā pirms tam, kad mēs esam izpildījuši savu pienākumu par informācijas sniegšanusaskaņā ar Vācijas Likuma, ar ko ievieš Vācijas Civillikumu (EGBGB) 246. panta 2. punktu saistībā ar 1. punkta 1) un 2) apakšpunktu, kā arī savus pienākumus saskaņā ar Vācijas Civillikuma (BGB) 312.g panta 1. punkta 1. teikumu saistībā ar EGBGB 246. panta 3. punktu. Tikai precei, ko nevar nosūtīt pakā (piemēram, lielgabarīta precēm), par atgriešanu varat paziņot rakstveidā, lūdzot aizvest šo preci. Lai ievērotu termiņu, pietiek laikus nosūtīt preci vai iesniegt lūgumu aizvest preci. Katrā ziņā mēs uzņemamies preces atpakaļsūtīšanas izdevumus un riskus. Atgrieztā prece jāsūta vai lūgums aizvest preci jāadresē:

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Deutschland
Fakss: +49 40 689878-828
E-pasts: info@edel-optics.lv
Iesniedzot lūgumu aizvest preci, prece tiek paņemta no Jums.

Preces atgriešanas sekas Ja preces atgriešana ir veiksmīga, abpusēji saņemtie maksājumi ir jāatmaksā un jāatdod iespējami gūtais labums. Ja lietas stāvoklis ir pasliktinājies un par lietošanu (piemēram, lietojot gūtiem labumiem), ko nav iespējams atdot vai daļēji atdot vai ir iespējams atdot tikai sliktākā stāvoklī, Jums mums ir jāatlīdzina attiecīgais vērtības zudums. Par lietas stāvokļa pasliktinājumu un saņemtiem labumiem Jums mums ir jāatlīdzina vērtības zudums tiktāl, ciktāl lietošanu vai pasliktinājumu izraisījusi tāda rīcība ar lietu, kas pārsniedz īpašību un funkcionalitātes pārbaudi. Īpašību un funkcionalitātes pārbaude nozīmē attiecīgās preces testēšanu un izmēģināšanu, kā tas, piemēram, ir iespējams un pierasts veikalā. Maksājumi jāatgriež 30 dienu laikā. Attiecībā uz Jums termiņš sākas no preces nosūtīšanas vai lūguma aizvest preci iesniegšanas dienas, attiecībā uz mums — no saņemšanas dienas.

Finansētie darījumi Ja šo līgumu Jūs finansējat ar aizdevumu un vēlāk izmantojat tiesības atgriezt preci, Jūs vairs nesaista arī aizdevuma līgums, ja abi līgumi veido vienu saimniecisku vienību. Tas jo īpaši notiek tad, ja mēs vienlaikus esam aizdevuma devējs vai ja Jūsu aizdevuma devējs finansēšanas mērķiem izmanto mūsu līdzdalību. Ja, stājoties spēkā atsaukumam vai atgriežot preci, mēs jau esam saņēmuši aizdevuma summu, Jūsu aizdevuma devējs attiecībā uz Jums saistībā ar atsaukuma vai preces atgriešanas juridiskajām sekām pārņem mūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no finansētā līguma. Ja, cik iespējams, vēlaties izvairīties no līgumsaistībām, izmantojiet savas tiesības atgriezt preci un atsauciet aizdevuma līgumu, ja Jums ir arī tiesības to atsaukt.

Informācijas par preces atgriešanu beigas


§7 Gadījumi, kad nav tiesību atgriezt preci

Tiesību atgriezt preci nav distances līgumos par tādu preču piegādi, kuras izgatavo pēc klienta specifikācijas vai kuras ir nepārprotami pielāgotas personiskām vajadzībām.

§8 Īpašuma tiesību saglabāšana

Mēs saglabājam īpašuma tiesības uz pirkuma priekšmetu līdz pilnīgai pirkuma cenas samaksai.

§9 Garantijas saistības, garantija

1. Garantijas termiņš ir divi gadi. Garantijas termiņš sākas no brīža, kad Jūs saņemat preci.
Garantija neattiecas uz izlietojamām un dilstošām detaļām.
2. Mēs neuzņemamies garantiju par bojājumiem vai defektiem, ko Jūs esat izraisījis nepareizas izmantošanas, glabāšanas, lietošanas vai kļūdainas vai nolaidīgas rīcības dēļ. Jums nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību par savu rīcību, ja Jūs mums pirms tam neesat noteicis saprātīgu termiņu stāvokļa uzlabošanai.

§10 Nobeiguma noteikumi

1. Piemēro Vācijas Federatīvās Republikas tiesības, izņemot ANO konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem.
2. Pasūtot mūsu interneta veikalā, Jums ir iespēja izvēlēties līguma valodu — [VERTRAGSSPRACHEN] valodu. Ja iegādājaties preci mūsu veikalā Hamburgā, Vācijā, līguma valoda ir vācu valoda.
3. Ja Jums nav vispārējās jurisdikcijas Vācijā vai pēc līguma noslēgšanas Jūs esat pārcēlis dzīvesvietu no Vācijas uz citu valsti vai prasības celšanas brīdī Jūsu dzīvesvieta nav zināma, visus no šā līguma izrietošos vai ar šo līgumu saistītos strīdus izskata Hamburgā, Vācijā.

28.8.2012. redakcija

Edeloptics GmbH
Straßenbahnring 19a
20251 Hamburg
Vācija


Tālrunis: +37 166163773
Fakss: +49 40 689878-828
E-pasts: info@edel-optics.lv
Internets: www.edel-optics.lv


Vadītājs ar pārstāvības tiesībām: Deniss Martenss (Dennis Martens)

Reģistrācijas tiesa: Hamburgas Pirmās instances tiesa (Amtsgericht Hamburg)
Reģistrācijas numurs: HRB 108926
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs: DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Jums nepieciešama palīd
Mūsu veikals
 
Help Videos